Korzyści wynikające z badań ankietowych

Prawidłowo przeprowadzone badania ankietowe przynoszą wiele korzyści. Dzięki wiarygodnym i użytecznym danym przedsiębiorcy mogą wyciągnąć odpowiednie wnioski do dalszej pracy. Do korzyści płynących z przeprowadzania badań ankietowych możemy zaliczyć:

Koszt badań ankietowych

Realizacja badań rynkowych za pomocą badań ankietowych jest stosunkowo niedroga, głównie za sprawą wykorzystywania sondaży internetowych; skutkuje to niskimi kosztami realizacji ankiety w przeliczeniu na jednego respondenta. Nawet przy zastosowaniu bonifikat dla respondentów koszt jednej odpowiedzi jest często znacznie niższy, niż koszt przeprowadzenia papierowej ankiety, a liczba uzyskanych potencjalnych odpowiedzi może być określana w tysiącach. Niski koszt przeprowadzania badań online jest powiązany z łatwą dystrybucją ankiety internetowej. Za pomocą jednego linku możemy dotrzeć do tysięcy osób, które wypełnią ankietę przy użyciu Internetu. Istnieją także różne panele badawcze, jak panel Badanie-Opinii.pl za pomocą których możemy zebrać odpowiedzi respondentów na nasze badania ankietowe. Panel posiada ponad 150 tysięcy panelistów, którzy z dużym zaangażowaniem wypełniają sondaże w  bardzo krótkim czasie. Dzięki przeprowadzeniu ankiety w takim panelu możemy być pewni, że nasze badanie przyniesie nam rzetelne dane, które właściciele przedsiębiorstw będą mogli wykorzystać w trakcie podejmowania dalszych decyzji. W zależności od wyboru badania ankietowego koszt przeprowadzenia go będzie się różnił.

Wnikliwość badań ankietowych

Badania ankietowe są użyteczne przy opisywaniu charakterystyki dużej populacji. Żadna inna metoda badawcza nie jest w stanie zapewnić tak dużej możliwości poznania tak szerokiej grupy respondentów. Zebranie dużej liczby informacji pozwala na dokładne przeanalizowanie wyników, z których można wyciągnąć wnioski do dalszej pracy. Niejednokrotnie analiza uzyskanych danych może być skomplikowana, dlatego istnieje kilka instytucji, jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które oferują realizacje badań ankietowych od początku do końca. Możemy zlecić doświadczonej kadrze zarówno sformułowanie kwestionariusza do badania ankietowego, jak i realizację badania, a nawet przeprowadzenie analizy statystycznej zebranych wyników. Duża liczba zebranych odpowiedzi pomaga wyciągać przedsiębiorcom słuszne wnioski do dalszej pracy.

Elastyczność przeprowadzanych badań

Badania ankietowe mogą być prowadzone za pomocą różnych technik, w tym poprzez: ankiety online, ankiety papierowe, a także ankiety telefoniczne.  W przypadku respondentów trudno dostępnych konieczne może być wykorzystanie mieszanego trybu prowadzenia badań ankietowych (np. przeprowadzanie zarówno ankiet internetowych, jak i telefonicznych w celu uzyskania pełnych odpowiedzi i zebrania wyników badań w jeden gotowy do analizy zbiór danych). Każda z metod przeprowadzania badań ankietowych ma swoje zalety i wady. Wybierając odpowiednią metodę badawczą dla naszego badania powinniśmy wziąć pod uwagę profile demograficzne respondentów, nakłady finansowe, a także czas zbierania informacji.

Niezawodność badań ankietowych

Anonimowość ankiet pozwala respondentom na udzielanie bardziej szczerych odpowiedzi. Aby uzyskać jak najdokładniejsze dane, respondenci muszą być jak najbardziej otwarci i uczciwi w swoich odpowiedziach. Badania ankietowe prowadzone anonimowo dają możliwość uzyskania bardziej szczerych i jednoznacznych odpowiedzi, niż inne metody badawcze, zwłaszcza jeśli wyraźnie zaznaczono, że odpowiedzi udzielone w ankietach pozostaną całkowicie poufne.

Nic dziwnego, że wiele osób decyduje się na przeprowadzanie badań ankietowych, gdyż przynoszą one wiele korzyści. Bez względu na posiadaną liczbę funduszy możemy wybrać odpowiednią metodę badawczą. Dzięki zebranym informacjom osoby przeprowadzające badania ankietowe mogą uzyskać wiele cennych informacji, które będą kluczowe dla dalszego rozwoju ich przedsiębiorstw.

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206