Tag: badania jakościowe

O nas

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® jest komercyjną jednostką naukową posiadających status CBRw rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Interdyscyplinarny zespół Biostat® tworzą naukowcy, statystycy, biotechnolodzy i innowatorzy IT. Od 17 lat dostarczamy profesjonalnych rozwiązań w obszarze: badań, IT, statystyki i konsultingu. Realizujemy projekty B+R, badawcze i cyfrowe skierowane do środowisk naukowych, biznesowych i medycznych.

 

Oferujemy naszym Klientom kompleksowe rozwiązania badawcze bazujące na szerokiej gamie metod i technik pozyskiwania danych. Zastosowanie zaawansowanych metod analitycznych oraz wsparcie wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów autorskim oprogramowaniem badawczym stanowią silny atut naszej firmy. Dzięki temu w sposób profesjonalny prowadzimy badania i jesteśmy przygotowani do zastosowania niestandardowych metod i technik badawczych oraz poszerzenia tematyki badawczej. 

 

Świadczymy usługi w zakresie:

Projektowanie badania/ewaluacji:

 • określenie celów ewaluacji/audytu
 • wybór metody badania
 • plan badania, plan analizy statystyczne
 • wybór kryteriów oceny skuteczności, efektywności, trwałosci analiza punktów końcowych

 

Realizacja:

 • Realizacja badania/ewaluacji/audytu
 • Projekt i wykonanie bazy danych
 • Gromadzenie danych, Analiza Desk research
 • przygotowanie danych do analizy statystycznej

 

Wnioskowania i rekomendacji:

 • analiza statystyczna zgodnie z celami badania
 • opracowanie wniosków i rekomendacji
 • opracowanie graficzne wyników badań
 • opracowanie raportu końcowego z badania

 

Na czym polegają badania fokusowe?

Na skuteczność procesu badawczego wpływa wiele czynników, a wśród nich warto wymienić chociażby wybór odpowiedniej metody badawczej oraz dokładne przygotowanie planu projektu badawczego. Tym samym jedną z kluczowych kwestii w procesie badawczym, jest właściwe skonstruowanie celu badawczego wraz z jego zrozumieniem. Cel badania powinien być przede wszystkim realny do osiągnięcia, mierzalny oraz rozłożony w czasie.

 

Wywiady grupowe jako typ badań jakościowych

Pozyskiwanie w procesie badawczym danych o charakterze jakościowym pozwala na zrozumienie zachodzących zjawisk, a to oznacza możliwość wykazania związków przyczynowo-skutkowych. Koncentrując się wokół tego typu badań, warto zwrócić uwagę na badania fokusowe, które:

1. Są formą wywiadu grupowego;

2. Przeprowadza się w obecności moderatora czuwającego nad właściwym przebiegiem dyskusji badanych;

3. Nadają się do procesów badawczych nakierowanych na rozmaite kwestie, np. badanie świadomości marki,zadowolenie i lojalność konsumentów;

4. Odbywają się zgodnie z ustalonym scenariuszem badania i wykorzystują przygotowane wcześniej narzędzia;

5. Pozwalają na obserwację badanych i wyciąganie wniosków.

 

W jaki sposób przeprowadza się wywiady grupowe?

Wywiad grupowy zogniskowany polega na przeprowadzeniu dyskusji z zaproszonymi respondentami, którzy zostają dobrani do badania ze względu na charakteryzujące ich cechy spójne z założeniami projektu. Znaczącą rolę w badaniach grupowych odgrywa moderator, który ma za zadanie nie tyle przeprowadzić badanie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w scenariuszu, ale także do jego zadań należy:

1. Dbałość o pozytywną energię w grupie;

2. Czuwanie nad tokiem dyskusji;

3. Zrealizowanie wszystkich zagadnień w ciągu trwającego wywiadu;

4. Zapobieganie niepotrzebnym kłótnią i nieporozumieniom;

5. Pozyskiwanie logicznych i zrozumiałych wypowiedzi.

 

Co jeszcze powinienem wiedzieć na temat wywiadów grupowych?

Badania tego typu odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego sali, a w badaniu bierze zazwyczaj udział od sześciu do dwunastu osób. Wyjątkiem jest tzw. badanie mini, w którym bierze udział od czterech do sześciu osób. Proces badawczy kończy się przedstawianiem raportu z przeprowadzonego badania w oparciu o stworzoną transkrypcję. Ogólnie rzecz ujmując badanie fokusowe może dostarczyć:

1. Informacji ze strony ekspertów w danej dziedzinie;

2. Kreatywnych rozwiązań;

3. Oceny dotychczas podejmowanych działań wraz ze wskazaniem ulepszeń, które warto wprowadzić;

4. Wizji rozwoju firmy/produktu/usługi z punktu widzenia odbiorców.

Co to jest wywiad pogłębiony i jakie są jego cechy?

Wywiad pogłębiony jest techniką badania jakościowego polegającą na prowadzeniu intensywnych indywidualnych wywiadów z niewielką liczbą respondentów, w celu zbadania ich punktu widzenia na temat konkretnej idei, programu lub sytuacji. Na przykład, możemy zapytać uczestników, pracowników i inne osoby związane z programem o ich doświadczenia i oczekiwania związane z programem, ich przemyślenia dotyczące działania programu, procesów i wyników.

Kiedy wywiady pogłębione są przygotowane właściwie?

Wywiady pogłębione są przydatne, gdy chcesz uzyskać szczegółowe informacje o przemyśleniach i zachowaniach danej osoby lub chcesz dogłębnie zbadać nowe zagadnienia. Wywiady pogłębione są często wykorzystywane do stworzenia kontekstu dla innych danych (takich jak dane wynikowe), dając pełniejszy obraz tego, co się wydarzyło w programie i dlaczego. Na przykład, być może zmierzyłeś wzrost liczby wizyt młodzieży w klinice, a poprzez pogłębione wywiady dowiadujesz się, że młodzież poszła do kliniki, ponieważ zobaczyła nowy znak poza godzinami pracy kliniki reklamującej młodzież. Możesz również przeprowadzić rozmowę z pracownikiem kliniki, aby dowiedzieć się, jakie jest ich spojrzenie na badany temat. Wywiady pogłębione powinny być stosowane zamiast grup fokusowych, jeśli potencjalni uczestnicy nie mogą być włączeni lub nie mogą swobodnie rozmawiać otwarcie w grupie, czy też jeśli chcesz poznać indywidualne (w przeciwieństwie do grupy) opinie o programie. Są one często wykorzystywane do dopracowywania pytań do przyszłych badań danej grupy.

Zalety wywiadów pogłębionych

Podstawową zaletą wywiadów pogłębionych jest to, że dostarczają one o wiele bardziej szczegółowych informacji niż te, które są dostępne za pomocą innych metod zbierania danych, takich jak ankiety. Mogą one również zapewnić bardziej swobodną atmosferę, w której można zbierać informacje - ludzie mogą czuć się bardziej komfortowo rozmawiając z Tobą o swoim programie, który nie pozwala na wypełnienie ankiety. Istnieje jednak kilka ograniczeń i pułapek.

Ograniczenia wywiadów pogłębionych

Podatność na stronniczość to jedno z ograniczeń przeprowadzania wywiadów pogłębionych. Ponieważ personel programu lub kliniki może chcieć "udowodnić", że program działa, ich odpowiedzi na wywiad mogą być stronnicze. Odpowiedzi członków społeczności i uczestników programu mogą być również tendencyjne ze względu na ich udział w programie lub z innych powodów. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zaprojektować proces zbierania danych, stworzyć narzędzia i przeprowadzić wywiady w taki sposób, aby były one jak najmniej stronnicze.

Wywiady pogłębione mogą być czasochłonne. Wynika to ze względu na czas potrzebny do przeprowadzenia wywiadu pogłębionego - przepisania go i przeanalizowania wyników. Przy planowaniu zbierania danych należy uwzględnić czas potrzebny na przepisanie i przeanalizowanie tych szczegółowych danych.

Ankieter musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie technik przeprowadzania wywiadów pogłębionych. Aby zebrać najbardziej szczegółowe i bogate dane od rozmówcy, ankieter musi sprawić, że osoba ta będzie czuła się komfortowo i będzie zainteresowana tym, co mówi. Muszą również upewnić się, że używają skutecznych technik wywiadu pogłębionego, takich jak: odpowiedni język ciała i zatrzymanie osobistych opinii dla siebie.

Chcąc przeprowadzić wywiad pogłębiony warto  zdać sobie sprawę czym on jest, kiedy jest przydatny, jakie ma zalety oraz co jest wymagane, aby poprawnie go zrealizować. Posiadając te informacje możemy zastanowić się, czy warto skorzystać z takiej metody badawczej.