Tag: badania jakościowe

Na czym polegają badania fokusowe?

Na skuteczność procesu badawczego wpływa wiele czynników, a wśród nich warto wymienić chociażby wybór odpowiedniej metody badawczej oraz dokładne przygotowanie planu projektu badawczego. Tym samym jedną z kluczowych kwestii w procesie badawczym, jest właściwe skonstruowanie celu badawczego wraz z jego zrozumieniem. Cel badania powinien być przede wszystkim realny do osiągnięcia, mierzalny oraz rozłożony w czasie.

 

Wywiady grupowe jako typ badań jakościowych

Pozyskiwanie w procesie badawczym danych o charakterze jakościowym pozwala na zrozumienie zachodzących zjawisk, a to oznacza możliwość wykazania związków przyczynowo-skutkowych. Koncentrując się wokół tego typu badań, warto zwrócić uwagę na badania fokusowe, które:

1. Są formą wywiadu grupowego;

2. Przeprowadza się w obecności moderatora czuwającego nad właściwym przebiegiem dyskusji badanych;

3. Nadają się do procesów badawczych nakierowanych na rozmaite kwestie, np. badanie świadomości marki,zadowolenie i lojalność konsumentów;

4. Odbywają się zgodnie z ustalonym scenariuszem badania i wykorzystują przygotowane wcześniej narzędzia;

5. Pozwalają na obserwację badanych i wyciąganie wniosków.

 

W jaki sposób przeprowadza się wywiady grupowe?

Wywiad grupowy zogniskowany polega na przeprowadzeniu dyskusji z zaproszonymi respondentami, którzy zostają dobrani do badania ze względu na charakteryzujące ich cechy spójne z założeniami projektu. Znaczącą rolę w badaniach grupowych odgrywa moderator, który ma za zadanie nie tyle przeprowadzić badanie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w scenariuszu, ale także do jego zadań należy:

1. Dbałość o pozytywną energię w grupie;

2. Czuwanie nad tokiem dyskusji;

3. Zrealizowanie wszystkich zagadnień w ciągu trwającego wywiadu;

4. Zapobieganie niepotrzebnym kłótnią i nieporozumieniom;

5. Pozyskiwanie logicznych i zrozumiałych wypowiedzi.

 

Co jeszcze powinienem wiedzieć na temat wywiadów grupowych?

Badania tego typu odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego sali, a w badaniu bierze zazwyczaj udział od sześciu do dwunastu osób. Wyjątkiem jest tzw. badanie mini, w którym bierze udział od czterech do sześciu osób. Proces badawczy kończy się przedstawianiem raportu z przeprowadzonego badania w oparciu o stworzoną transkrypcję. Ogólnie rzecz ujmując badanie fokusowe może dostarczyć:

1. Informacji ze strony ekspertów w danej dziedzinie;

2. Kreatywnych rozwiązań;

3. Oceny dotychczas podejmowanych działań wraz ze wskazaniem ulepszeń, które warto wprowadzić;

4. Wizji rozwoju firmy/produktu/usługi z punktu widzenia odbiorców.

Badania marketingowe. Jak zdobyć nowych konsumentów

Czym są badania marketingowe i czemu służą? Badania marketingowe to każdy zestaw technik stosowanych w celu zebrania informacji i lepszego zrozumienia rynku docelowego firmy. Firmy wykorzystują te informacje do projektowania lepszych produktów, wzrostu zadowolenia konsumentów i tworzenia przekazu marketingowego, który przyciąga nowych potencjalnych odbiorców produktów i usług.

 

Badania marketingowe w biznesie

 

Dlaczego badania rynkowe są tak cenne? Bez badań niemożliwe jest zrozumienie działań konsumentów. Można mieć ogólne pojęcie o tym, kim są i czego potrzebują, ale należy przeprowadzić głębokie badania, jeśli właściciele firm chcą zyskać ich lojalność.

 

Skupienie się na punkcie odbiorców swoich produktów i usług jest jednym z lepszych sposobów na rozwój i poprawę wizerunku firmy . "Ten, kto jest blisko klienta - zyskuje".

 

Złe pomysły marketingowe są często wynikiem zgadywania czy też rozumowania emocjonalnego. Słuchając swoich konsumentów i skupiając się na danych dotyczących ich doświadczeń z produktami i usługami jest mniej prawdopodobne, że Twoje plany marketingowe nie zakończą się sukcesem. Badania nie pozwalają jednocześnie na planowanie w próżni.

 

Przeprowadzanie badań:

 

Przeprowadzanie badań marketingowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® odbywa się na bardzo wysokim poziomie. Eksperci, którzy od 16 lat zajmują się badaniami biznesowymi w oparciu o metody i techniki naukowe, przeprowadzili już ponad 2000 badań w zakresie takich zagadnień jak:

 

 • FMCG,
 • medycyna,
 • farmacja,
 • turystyka,
 • transport,
 • sektor publiczny

 

Skonsultuj metodę badań

 

W Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przedsiębiorcy spotkają się z dużą różnorodnością w przypadku technik i narzędzi badawczych. Do wykorzystania służy konsumencki Badanie-Opinii z aktywną liczbą ponad 100 000 konsumentów wypełniających ankiety, jak również platforma SurvGo™, za pomocą której przedsiębiorca stworzy samodzielnie kwestionariusze ankiet z rozbudowaną formą różnych pytań oraz możliwością wprowadzenia do nich elementów audiowizualnych.

 

Poza wspomnianymi narzędziami badania marketingowe realizowane są również poprzez techniki takie jak:

 • PAPI, wywiady kwestionariuszowe bezpośrednie,
 • CATI, ankiety telefoniczne,
 • CAPI, wywiady za pomocą kwestionariusza wspierane komputerowo,
 • CAWI – ankietyzację za pomocą kwestionariuszy internetowych;

 

oraz:

 • Analizę SWOT,
 • Desk research,
 • Wywiady IDI oraz FGI,
 • Studium przypadku.

 

Skonsultuj się z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, aby ustalić najlepszą metodę badawczą by scharakteryzować konsumentów lub zaplanować nowe strategie działań w firmie. Sprawdź, które metody badawcze będą najskuteczniejsze, aby odnieść sukces!

 

Kontakt: +48 32 42 21 707 lub +48 668 300 664, e-mail: biuro@biostat.com.pl