Tag: Badania rynku medycznego

Badania rynku medycznego

Ekonomia w krainie medycyny

Medycyna jest jedną z najważniejszych dziedzin ludzkiego świata: nie powinno nas to dziwić, jeżeli bierzemy pod uwagę, jak ważną wartością jest dla nas wszystkich zdrowie. Często jednak zapominamy również o biznesowym aspekcie medycyny, tak wyraźnym chociażby w obecności koncernów farmaceutycznych. Współpraca medycyny, ekonomii oraz badań statystycznych jest niepodważalną podstawą sukcesu, a jakość tej współpracy przekłada się na stan zdrowia społeczeństwa. Pomimo tego, że zdrowie jest tak ważne, nie jest to jednak biznes prosty i niewymagający specjalistycznego zarządzania. W tym celu powstały medyczne badania marketingowe, z angielska zwaną medical market research, łączące wiedzę ekonomiczno-statystyczną z medycyną.

 

Co oferują medyczne badania marketingowe?

Tego typu badania medyczne kierowane są zarówno do przedstawicieli branży medycznej jak i farmaceutycznej. Dzięki analizom statystycznym naukowcy są w stanie dobrze rozpoznać rynek oraz przyzwyczajenia przyszłych i obecnych pacjentów i klientów, co pozwala na lepsze sprofilowanie działalności. Możemy zmierzyć i sprawdzić preferencje i opinie konsumenckie, mieć wgląd w cechy determinujące zakup wybranego produktu spośród gamy podobnych. Poznać opinie na temat marki oraz jej wizerunku lub skupić się na ocenie materiałów marketingowych i skuteczności działań. Przy pomocy odpowiedniej analizy statycznej można odpowiedzieć na niemal każde pytanie i problem dręczący zarządzających przedsiębiorstwem, spełniając przy tym ich potrzeby i wymagania. Najnowsze osiągnięcia technologii informatycznych w połączeniu z zespołami specjalistów z dziedziny badań statystycznych, pozwalają na stworzenie odpowiednich strategii rozwoju dla firm medycznych i farmakologicznych. Odpowiednio spersonalizowane aplikacje i wdrożenie zaproponowanych przez badaczy rozwiązań potrafią często zdziałać wiele by pchnąć markę na zupełnie nowe tory zawodowego sukcesu.

 

Techniki badawcze

Dostępnych za pośrednictwem firm badawczych jest szereg innowacyjnych metod i technik badawczych, które pozwolą zarówno na gromadzenie i przetwarzanie ogromnych ilości danych, jak i na dogłębną analizę ukrytych potrzeb oraz motywacji naszych przyszłych i obecnych klientów. Dla zwiększenia poziomu obiektywizmu badawczego warto rozważyć zastosowanie mieszanych technik ilościowych i jakościowych, w celu otrzymania pełniejszego obrazu i wzajemnej weryfikacji składowych metod. Wywiady fokusowe, badania typu tajemniczy klient oraz testy sensoryczne to jedne z kilku technik, które pozwalają na znacznie lepsze wpasowanie się z produktami w potrzeby i wymagania klientów. Dobrze skonstruowane badanie nie bazuje już dzisiaj wyłącznie na prowadzeniu papierowej ankietyzacji z użyciem kwestionariusza w terenie. XXI wiek to w dziedzinie badań społecznych nowe metody, nowe technologie i nowe obszary badań.

 

Indywidualizacja projektu

To bardzo ważne, żeby uniknąć zbędnych uogólnień. Wiele dobrych projektów badawczych zawdzięcza swój sukces odpowiedniemu rozeznaniu w kontekście marki, jej grupy odbiorców oraz przeprowadzenia pomiaru. Dlatego to, co okazało się istotne w przypadku jednego badania, niekoniecznie ma szanse sprawdzić się w innym przypadku. Specjaliści w tej dziedzinie zalecają daleko idącą ostrożność z wykorzystywaniem danych pochodzących z innych projektów badawczych, nieuwzględniających dokładnie specyfiki przedsiębiorstwa. Niemałym atutem wykonawcy badań jest autorskie oprogramowanie, które w precyzyjny sposób może zostać dostosowane do potrzeb konkretnego projektu. Profesjonalny zespół składa się wówczas nie tylko z badaczy o profilu społeczno-marketingowym, ale także z informatyków oraz statystyków, czuwających w każdym momencie badania nad właściwym jego przebiegiem. Na każdym etapie prowadzenia projektu powinny być możliwe konsultacje z  zespołem badawczym oraz wnoszenia uwag i poprawek. Za sukces badania uznaje się korzystny i realistyczny zestaw wniosków i rekomendacji, których wprowadzenie w przedsiębiorstwie usprawnia w praktyce jego funkcjonowanie, przynosząc długofalowe korzyści.

Opracowania statystyczne dla medycyny

Medyczne opracowania statystyczne są bardzo dużą grupą opracowań wykonywanych przez agencje badawcze. Oprócz badań rynku i opinii, a także badań marketingowych, są podstawą ich funkcjonowania. W Polsce z roku na rok rośnie liczba realizowanych badań klinicznych dla faz I-IV, badań obserwacyjnych, badań edukacyjnych, badań epidemiologicznych i badań biorównoważności, zlecanych i prowadzonych przez firmy medyczne, farmaceutyczne i instytucje akademickie. Niektóre są organizowane i przeprowadzane przez same przedsiębiorstwa współpracujące z jednostkami medycznymi, jednak rośnie odsetek tych, które prowadzą zewnętrzne, niezależne instytucje, a więc firmy CRO (odpowiedzialne za organizację badań klinicznych – Clinical Research Organization) i profesjonalne agencje badawcze, wyspecjalizowane w statystyce medycznej.

 

Jak przygotowywane jest badanie na potrzeby analiz

Każdy taki projekt badawczy należy przygotowywać z myślą o medycznych analizach statystycznych. Dlatego tak istotne jest wybranie odpowiedniej instytucji wykonawczej, której zespół, złożony z szerokiej gamy specjalistów, zapewni opracowanie planu analizy statystycznej, dobór próby, wybór metod randomizacji, dopnie sprawy formalne i administracyjne, a wszystko to zgodnie z najlepszymi zasadami przygotowania i realizacji badań klinicznych, obserwacyjnych, czy epidemiologicznych. W tym zespole powinni znaleźć się eksperci do spraw statystyki, baz danych, systemów badawczych, współpracy z badaczami, medycyny, farmacji, czy biotechnologii i bioinformatyki, a także programowania. To oni podejmą – w ścisłej współpracy z instytucją, która badanie zleciła – decyzje dotyczące tego, jakie analizy, testy i modele są niezbędne do przeprowadzenia/zbudowania po zakończeniu fazy realizacji badania.

 

Co po zamknięciu bazy danych?

Cały proces przygotowywania projektu może potrwać kilka tygodni. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń – kolejnych kilkadziesiąt dni. Po przystąpieniu do realizacji na zebranie danych jest nawet kilkanaście miesięcy. Jest to proces żmudny i kosztochłonny, ponieważ na każdym etapie musi czuwać cały zespół badawczy, pomimo wysokiego stopnia automatyzacji związanego ze stosowaniem elektronicznych kart obserwacji i nowoczesnych systemów do obsługi badań. Po zamknięciu bazy danych, kiedy zakończyły się wizyty i nie spływają już kolejne informacje, eksperci mogą przystąpić do fazy analiz statystycznych. W tym czasie (nawet kilka tygodni), przeprowadzają analizy, od opisowych, przez porównawcze, do analiz czynników ryzyka, przeprowadzają testy, m.in. istotności, a także budują modele (np. przeżycia Kaplana-Meiera). Wyniki opracowują zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami czasopism MJL (lista filadelfijska).