Tag: ewaluacje strategiczne

Ewaluacje

Prowadzimy ewaluacje strategiczne (służące do oceny NSRO / PO dla priorytetów krajowych i wspólnotowych) oraz ewaluacje operacyjne (wspierające monitorowanie NSRO / PO). Kluczowymi naszymi Klientami są instytucje sektora publicznego, instytuty naukowe i uczelnie wyższe oraz podmioty komercyjne zobligowane do prowadzenia badań ewaluacyjnych realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Rodzaje realizowanych ewaluacji:

  • - ex-ante
  • - mid-term (on-going)
  • - ex-post. 

 

Ewaluacje Biostat Consulting to:

  • - Liczba realizowanych ewaluacji w roku 2010: >100
  • - Liczba zatrudnionych ewaluatorów/audytorów w zespole: 
  • - Niezależni eksperci/recenzenci: 
  • - Liczba ankieterów CATI: 
  • - Ankieterzy terenowi: cały kraj
  • - System obsługujący badania CAWI: eCRF
  • - Skumulowana wartość brutto ewaluowanych projektów w 2010: ponad 400 mln