Tag: badania społeczne

Badania społeczne

Prowadzimy kompleksowo badania społeczne, sondaże oraz badania opinii bazując na szerokiej gamie metod pozyskiwania danych.

Badania ilościowe

  • Badania metodą wywiadu bezpośredniego (PAPI)
  • Badania audytoryjne
  • Badania telefoniczne CATI
  • Badania internetowe CAWI (ankietyzacja online za pomocą naszego autorskiego oprogramowania)
  • Ankiety pocztowe.


Badania jakościowe

  • Indywidualne wywiady pogłębione IDI
  • Badania fokusowe FGI (posiadamy własną salę z lustrem weneckim dedykowaną dla tego rodzaju badań).

Analizy danych Desk Research