Najczęstsze błędy popełniane podczas przeprowadzania badań online

Badania

Dzięki przeprowadzeniu badań online można pozyskać wiele wartościowych informacji na temat rynku oraz klientów docelowych. Niestety w procesie tym można również popełnić kilka błędów, przez które wyniki nie będą wiarygodne. Jakie są to błędy oraz jak ich uniknąć?

Wybranie niewłaściwej próby badawczej

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy wykonywaniu badań online jest wybranie niewłaściwej grupy respondentów. Respondenci w przypadku przedsiębiorstwa powinni stanowić jego docelową klientelę, przy czym okazuje się, że część firm w istocie nie wie, kto tak naprawdę mieści się w tej grupie.

W tym przypadku można skorzystać ze wsparcia ekspertów Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, którzy pomogą w dookreśleniu kryteriów w oparciu o które mają zostać wybrani ankietowani. Oczywiście można to również zrobić samodzielnie, tworząc własne badanie online przez platformę Badanie-Opinii.pl. Ankietowani na niej zarejestrowani zostali podzieleni według szeregu różnych kryteriów, od demograficznych, przez ekonomiczne, aż po społeczne. Sprawia to, że grupa respondentów zostanie wskazana w bardziej trafny sposób, co zagwarantuje wiarygodność badania online.

Przeprowadzanie badań na zbyt małej próbie

Poza odpowiednim doborem próby istotne znaczenie ma również to, aby była ona reprezentatywna pod względem liczebności. Właśnie dlatego w przypadku badań online zazwyczaj jest to od 300 do 1000 osób, przy czym podmiot zlecający może bardzo precyzyjnie określić, jak duża ma być do grupa.

Liczebność próby będzie przekładała się również na koszt realizacji badania online, dlatego też jest to ważny czynnik zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw lub podmiotów z ograniczonym budżetem na ten cel.

Nieprawidłowe opracowanie kwestionariusza

Kolejnym błędem przy przeprowadzaniu badania online jest niewłaściwe opracowanie kwestionariusza. Problemów w tym przypadku może być kilka, od niejasnych pytań oraz braku wystarczającej liczby wariantów odpowiedzi, aż po poruszenie zbyt wielu niezwiązanych ze sobą kwestii, co zaburzy wnioski z takiego badania.

Aby kwestionariusz do badania online był prawidłowy, należy przede wszystkim zadbać o to, aby pytania były tworzone od ogółu do szczegółu, a także poddawały się jasnej interpretacji przez ankietowanych. Oczywiście na tym etapie można dodatkowo skorzystać z pomocy ekspertów, którzy zadbają o to, aby ankieta do takiego badania online była prawidłowa oraz stworzona zgodnie z metodologią.

Realizacja badania online zajmuje obecnie naprawdę niedużo czasu, przy czym do całego przedsięwzięcia należy dobrze się przygotować, aby uzyskać miarodajną analizę danych oraz w odpowiedni sposób przełożyć je na działania przedsiębiorstwa.

Najczęściej zadawane pytania
Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas przeprowadzania badań online?

Najczęstsze błędy to m.in. niewłaściwe sformułowanie pytań, brak klarowności w instrukcjach, oraz zbyt długi i skomplikowany formularz.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas przeprowadzania badań online?

Tak, niewłaściwie sformułowane pytania mogą prowadzić do niejasności, interpretacyjnych błędów i zniekształceń wyników, co wpływa negatywnie na jakość badań

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206