Tag: Bieżące informacje

Ewaluacja międzynarodowej platformy e-learningowej

Wygraliśmy przetarg na przygotowaniu i przeprowadzeniu działań ewaluacyjnych mających na celu przetestowanie i udoskonalenie wypracowanych w ramach projektu Economic Educational Territorial Structure narzędzi oraz stopnia ich przydatności. Ewaluacja jest zrealizowana na zlecenie Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli.


Narzędzia poddane ewaluacji:

  • "ET-LearnTrain" - międzynarodowa edukacyjna platforma e-learningowa.

  • "ET-Academy" - Podręcznik opisujący proces tworzenia i implementacji platformy.

  • "ET Strategy and Actions" - poradnik zawierający koncepcję tworzenia stałych terytorialnych struktur zarządzania skupiających kluczowych reprezentantów gospodarki, polityki, edukacji.

Ewaluacją zostaną objęci partnerzy projektu z następujących krajów:

  • Polska

  • Czechy

  • Niemcy

  • Austria

  • Włochy

  • Słowenia

  • Ukraina.

Ewaluacja dla Politechniki Krakowskiej

Realizujemy badanie ewaluacyjne projektu pod nazwą:  Politechnika XXI wielu - Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej - najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ewaluacja poddziałania 8.1.2

Nasza firma wygrała przetarg na ewaluację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku. Ewaluacja projektu pn. Wczoraj - Dziś - Jutro. Etap 2. Partnerstwo na rzecz opracowania i wdrożenia Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim.