Tag: audyty

Audyty

Nasze kwalifikacje z powodzeniem wykorzystujemy w obszarach takich, jak:

Audyt środków unijnych. Polega na przeprowadzeniu dokładnego badania celem potwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu oraz, że ponoszone wydatki są racjonalne i efektywne, spełniając przy tym kryteria kwalifikowalności.

Audyt wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych. Ustawia z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadziła możliwość realizowania audytu wewnętrznego przez podmiot zewnętrzny.  Spełniamy kryteria ustawowe w tym zakresie. Realizujemy kompleksowe usługi, zależnie od potrzeb, obejmujące organizację audytu wewnętrznego w jednostce, jak i tworzenie i realizację bieżących planów audytu.

Kontrola finansowa oraz tworzenie systemów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Pomagamy jednostkom sektora finansów publicznych spełnić obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Opracowujemy regulaminy, procedury i instrukcje. Tworzymy również systemy zarządzania ryzykiem.

O nas

Tworzymy zespół złożony z doświadczonych ekspertów, ewaluatorów i audytorów, który w roku 2010 był jednym z liderów na rynku polskim w zakresie ewaluacji projektów zrealizowanych w ramach PO KL.

 

Nasi wiodący eksperci posiadają następujące uprawnienia zawodowe:

 • CFE (#516126, #516499)
 • CGAP (#1379)
 • Zaświadczenie MF (#1914/2005).

BioStat - to gwarancja sumienności i rzetelności, to pewność poprawnie wykonanych analiz badań i ewaluacji. Zapewniamy naszym klientom indywidualne, skoncentrowane na ich potrzebach podejście do projektów badawczych.

Świadczymy usługi w zakresie:

 

Projektowanie badania/ewaluacji

 • Określenie celów ewaluacji/audytu
 • wybór metody badania
 • plan badania, plan analizy statystyczne
 • wybór kryteriów oceny skuteczności, efektywności, trwałosci analiza punktów końcowych

 

Realizacja

 • Realizacja badania/ewaluacji/audytu
 • Projekt i wykonanie bazy danych
 • Gromadzenie danych, Analiza Desk research
 • przygotowanie danych do analizy statystycznej

 

 

Wnioski i rekomendacje

 • analiza statystyczna zgodnie z celami badania
 • opracowanie wniosków i rekomendacji
 • opracowanie graficzne wyników badań
 • opracowanie raportu końcowego z badania