Tag: audyty

Audyty

Nasze kwalifikacje z powodzeniem wykorzystujemy w obszarach takich, jak:

Audyt środków unijnych. Polega na przeprowadzeniu dokładnego badania celem potwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu oraz, że ponoszone wydatki są racjonalne i efektywne, spełniając przy tym kryteria kwalifikowalności.

Audyt wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych. Ustawia z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadziła możliwość realizowania audytu wewnętrznego przez podmiot zewnętrzny.  Spełniamy kryteria ustawowe w tym zakresie. Realizujemy kompleksowe usługi, zależnie od potrzeb, obejmujące organizację audytu wewnętrznego w jednostce, jak i tworzenie i realizację bieżących planów audytu.

Kontrola finansowa oraz tworzenie systemów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Pomagamy jednostkom sektora finansów publicznych spełnić obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Opracowujemy regulaminy, procedury i instrukcje. Tworzymy również systemy zarządzania ryzykiem.