Badania ankietowe

Przeprowadzanie badań za pomocą ankiet jest jednym z najpowszechniej stosowanych sposobów pozyskiwania danych. Wykonywanie ankiet jest niezbędne, zwłaszcza w ramach projektów związanych z marketingiem czy analizą rynku. Badania ankietowe pozwalają między innymi, sprawdzić jakie jest zdanie klientów na temat określonych marek oraz jakie są ich nawyki zakupowe, potrzeby i preferencje. W badaniach ankietowych mogą brać udział nie tylko konsumenci, ale także przedstawiciele sektora biznesowego, naukowego oraz administracji publicznej.

 

Rodzaje badań ankietowych

Badania ankietowe można podzielić na wiele rodzajów, w zależności od sposobu pozyskiwania danych empirycznych. Do tradycyjnych technik należą PAPI i CATI, ale prowadzimy także badania z wykorzystaniem Internetu (CAWI) oraz urządzeń mobilnych (CAPI)

 

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) 

CATI to przeprowadzanie ankiet telefonicznych. Podczas wywiadów ankieterzy zapisują odpowiedzi na pytania za pomocą naszego własnego systemu komputerowego CATI-System. To rozwiązanie znacząco ułatwia i przyspiesza proces, jednocześnie minimalizując ryzyko uzyskania niekompletnych lub niewartościowych odpowiedzi. System ten kontroluje również poprawność przestrzegania reguł przeprowadzania ankiet i umożliwia rotację odpowiedzi. Badania ankietowe typu CATI pozwalają na szybki dostęp do trudno dostępnych grup respondentów i są relatywnie ekonomiczne w realizacji. 

 

CAWI (Computer-Assisted Web Interview)

Badania ankietowe online (CAWI) opierają się na wypełnianiu elektronicznych kwestionariuszy przez respondentów. Ta metoda doskonale sprawdza się w badaniach dotyczących satysfakcji pracowników, klientów i pracowników sektora publicznego. Jej główną zaletą jest to, że respondenci mogą wypełnić ankiety w dogodnym dla siebie czasie i z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. W trakcie takich badań wykorzystuje się mechanizmy jednorazowych kodów lub szyfrowania danych za pomocą loginu i hasła, co sprawia, że respondenci czują się anonimowi, co zwiększa ich skłonność do udzielania szczerych odpowiedzi. Kwestionariusze online pozwalają również na urozmaicenie pytań poprzez dodanie materiałów graficznych oraz audio-wizualnych. Badania online mogą być również realizowane wśród konsumentów za pomocą naszego panelu badawczego badanie-opinii. 

 

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206