Tag: CAWI

Dlaczego warto stosować metodę badawczą CAWI?

Obecnie najpopularniejszą techniką badawczą są badania CAWI (Computer Assisted Web Interview), gdyż Internet jest bardzo popularny i jest jednym z podstawowych kanałów komunikacji z klientem. W dzisiejszych czasach zdecydowana większość osób ma stały dostęp do sieci komórkowej. W ten sposób możemy przeprowadzić ankiety na każdy temat i dowiedzieć się jakie preferencje, zainteresowania, oczekiwania i tendencje mają nasi respondenci. Dlaczego jednak badania CAWI stały się tak popularne, że są stosowane znacznie częściej, niż inne formy ankietowania? Warto się nad tym zastanowić…

 

Wrażliwe informacje

Dzięki badaniom przeprowadzanym metodą CAWI możemy uzyskać wiele informacji, których nie uzyskalibyśmy stosując formę ankietowania telefonicznego, bądź papierowego. Respondenci z powodu braku kontaktu z osobą ankietującą otwierają się bardziej i udzielają bardziej szczegółowych informacji na pytania wrażliwe. Nie czują presji czasu, a co więcej osoby wypełniające ankiety w Internecie nie odczuwają wpływu ankietera i mają poczucie pełnej anonimowości. Twórcy ankiet mają wtedy okazję do zadania pytań bardziej kontrowersyjnych i delikatnych, dzięki czemu otrzymują ciekawe wyniki badań do analizy. Uzyskane dane są bardziej rzetelne.

 

Modyfikacja badań

Niepodważalnym atutem przeprowadzania badań online jest możliwość ich modyfikacji. Ankiety internetowe możemy przerabiać w dowolnym czasie, w zależności od celu zmiany badania. Sondaże możemy modyfikować ze względu na zauważone błędy w trakcie przeprowadzania ankiety, czy także z powodu udzielanych odpowiedzi przez ankietujących. Zmiany ankieterzy mogą wprowadzać w trakcie trwania ankiety, nawet po rozesłaniu jej do grupy respondentów. Ankiety online są znacznie łatwiejsze do poprawienia, niż ankiety typu PAPI, gdzie kreślenie słów wyglądałoby nieestetycznie, a wydrukowanie nowych egzemplarzy byłoby zupełnie nieekologiczne.

 

CAWI jest eco

Przeprowadzanie sondaży CAWI jest przyjazne środowisku. Przedsiębiorcy, którzy są fanami przyrody i kierują się dobrem środowiska są niechętni do przeprowadzania ankiet w formie papierowej. Świetną alternatywą dla nich jest stosowanie sondaży online, gdzie nie muszą zużyć nawet jednej kartki papieru do przeprowadzenia badania. Co więcej, nie zanieczyszczają środowiska poprzez spaliny, które byłyby produkowane z powodu przemieszczania się do poszczególnych respondentów. Warto zauważyć, że szukając ankietowanych możemy spotkać się także z fanatykami przyrody. Dzięki przeprowadzaniu badań internetowych możemy pozyskać nowych konsumentów lub zatrzymać stałych klientów, którzy będą doceniać ekologiczną stronę przedsiębiorstwa. Słowo „Eco” jest bardzo modne, dlatego podążając za tworzącymi się trendami warto zrezygnować z ankiet PAPI na rzecz badań CAWI.

Stosowanie metody badawczej CAWI ma niepodważalnie wiele atutów w różnych sektorach. Począwszy od możliwości zebrania szczerych odpowiedzi od respondentów ze względu na całkowite poczucie anonimowości, aż po możliwość modyfikacji badań, co jest niezwykle ważne i przydatne. Każdy z nas popełnia błędy, dlatego czasem powstają pewne niejasności, lecz to nic strasznego, gdyż przeprowadzając badania online na bieżąco możemy zmieniać nasze formularze. Bycie Eco to jeden z najpopularniejszych trendów, tak więc stosując się do tej tendencji możemy zyskać wiele w oczach naszych klientów, bądź pozyskać nowych ze względu na ich zamiłowanie do środowiska.

Jak stworzyć kwestionariusz skutecznej ankiety online?

Nie musisz być ekspertem, aby zbudować i rozpowszechniać skuteczną ankietę online, ale stosując kilka najlepszych praktyk ankietowych, możesz mieć pewność, że zbierzesz najlepsze możliwe dane. Oto jak sprawić, aby ankieta była łatwa do wypełnienia dla respondentów, trafiała w pytania badawcze, którymi jesteś zainteresowany, i tworzyła dane, z którymi łatwo jest pracować na etapie analizy i w trakcie wyciągania wniosków.

Każde pytanie w ankiecie online powinno wnosić cenną wiedzę

W ankiecie online każde pytanie powinno mieć znaczenie. Budując kwestionariusz ankiety mamy na celu uzyskać ważne spostrzeżenia, więc każde pytanie powinno odgrywać bezpośrednią rolę w osiągnięciu tego celu. Warto się upewnić, że każde pytanie wnosi wartość dodaną i napędza odpowiedzi ankietowe, które są bezpośrednio związane z naszymi celami badawczymi. Na przykład, jeśli dokładny wiek lub poziom dochodów uczestnika jest istotny dla Twoich wyników, zapytaj go. Jeśli nie, zaoszczędź trochę czasu sobie i swoim respondentom i pomiń to. Najlepiej zaplanować badanie online, określając najpierw dane, które należy zebrać, a następnie pisząc pytania.

Ułóż kwestionariusz ankiety online w sposób prosty i zwięzły

Chociaż możesz być głęboko zaangażowany w swoją ankietę, możliwe jest, że Twoi respondenci nie będą. Jako twórca ankiety online, dużą część Twojej pracy powinna się skupić na utrzymaniu uwagi respondentów i zadbaniu o to, aby byli skoncentrowani do końca badania. Respondenci są mniej skłonni do wypełniania długich ankiet lub ankiet, które odbijają się przypadkowo od tematu do tematu. Upewnij się, że Twoja ankieta online jest ułożona w logicznej kolejności i jej wypełnienie zajmuje rozsądną ilość czasu.

Pytania w ankiecie online powinny być zadawane w bezpośredni sposób

Niejasno sformułowane pytania ankietowe dezorientują respondentów i sprawiają, że uzyskane dane są mniej przydatne. Przeprowadzając ankietę online warto zwrócić uwagę na to, aby pytania były zadawane konkretnie i były sformułowane poprzez użycie jasnego i precyzyjnego języka, który ułatwi respondentom udzielanie odpowiedzi na zadane pytania.

Zadaj jedno pytanie na raz

Chociaż ważne jest, aby ankieta online była krótka, nie oznacza to, że powinniśmy podwajać liczby pytań. Próba spakowania zbyt dużej ilości pytań w jedno pytanie może prowadzić do zamieszania i nieścisłości w odpowiedziach. Warto przyjrzeć się uważnie pytaniom w ankiecie online, które zawierają słowo "i" - może to być czerwona flaga, że Twoje pytanie składa się z dwóch części.

Formułuj pytania nie sugerując odpowiedzi

Chociaż nie zamierzamy tego robić, pewne słowa i zwroty mogą wprowadzać uprzedzenia do naszych pytań lub wskazywać respondentowi kierunek konkretnej odpowiedzi. Zasadą jest, że podczas przeprowadzania ankiety online najlepiej jest podać tylko tyle słów, ile respondent potrzebuje, aby udzielić świadomej odpowiedzi. Sformułowanie pytań powinno skupiać się na respondencie i jego opinii, a nie na tym, co można zinterpretować jako własny punkt widzenia.

Przeprowadzając ankietę online warto zwrócić uwagę na wymienione cechy, które powinien mieć kwestionariusz badania. W ten sposób możemy być pewni, że respondenci będą wiedzieli czego dotyczą poszczególne pytania.

Główne zalety ankiet online

Naukowcy z różnych dziedzin mogą uznać Internet za owocny obszar do prowadzenia badań ankietowych. Ponieważ koszty sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego stale maleją, a popularność Internetu wzrasta, coraz więcej segmentów społeczeństwa wykorzystuje Internet do komunikacji. Tysiące organizacji przeniosło się do sieci, wiele z nich promuje swoją obecność za pomocą wyszukiwarek, czy list e-mail.. Organizacje nie tylko oferują informacje dla konsumentów, ale także stwarzają badaczom możliwości dostępu do różnych grup społecznych. Badacze komunikacji mogą uznać Internet za szczególnie bogatą dziedzinę prowadzenia badań ankietowych. Wirtualne społeczności rozkwitły w Internecie, a setki tysięcy ludzi regularnie uczestniczą w dyskusjach na różne tematy. Wiele sektorów życia jest obecnie badane za pomocą ankiet online, gdyż posiadają one wiele zalet.

Dostęp do unikalnych populacji

Jedną z zalet ankiet online jest to, że wykorzystują one zdolność Internetu do zapewnienia dostępu do grup i osób, do których dotarcie innymi kanałami byłoby trudne. Na przykład, trudno byłoby znaleźć dużą, skoncentrowaną grupę osób, które prowadzą twarzą w twarz dyskusje na takie tematy, jak cyberprzestępczość, czy handel akcjami w Internecie. Podczas gdy ludzie z pewnością dyskutują na takie tematy wśród przyjaciół, członków rodziny i współpracowników, niewielu z nich spotyka się twarzą w twarz w dużych grupach, aby je omówić. Jedną z zalet społeczności wirtualnych, jako miejsc prowadzenia badań jest to, że oferują one mechanizm, dzięki któremu badacz może uzyskać dostęp do osób, które podzielają konkretne zainteresowania, postawy, przekonania i wartości dotyczące danej kwestii, problemu lub działalności. Na przykład, badacze mogą znaleźć skoncentrowaną liczbę starszych osób, które korzystają z komputerów w internetowej społeczności. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod badań ankietowych, dotarcie do dużej liczby osób starszych o podobnej sytuacji demograficznej, które interesują się komputerami, może być trudniejsze.

Czas

Drugą zaletą jest to, że ankiety online mogą zaoszczędzić czas badaczy. Ankiety online pozwalają badaczom dotrzeć do tysięcy osób o wspólnych cechach w krótkim czasie, mimo że mogą być rozdzielone dużymi odległościami geograficznymi. Badacz zainteresowany badaniem trudnodostępnych populacji może szybko uzyskać dostęp do dużej liczby takich osób poprzez zamieszczanie zaproszeń do udziału w grupach dyskusyjnych, czy czatach. W bezpośrednim otoczeniu badawczym znalezienie w jednym miejscu równoważnej liczby osób o określonych cechach, zainteresowaniach i postawach zajęłoby znacznie więcej czasu - gdyby w ogóle było możliwe.

Koszt

Badacze ankiet online mogą również zaoszczędzić pieniądze, przechodząc na badania elektroniczne z formatu papierowego. Badania papierowe są zwykle kosztowne, nawet przy wykorzystaniu stosunkowo małej próby, a koszty tradycyjnego badania na dużą skalę z wykorzystaniem kwestionariuszy wysyłanych pocztą mogą być ogromne. Korzystanie z ankiet online pozwala obejść ten problem dzięki wyeliminowaniu konieczności ponoszenia kosztów papierowych i innych, takich jak koszty wysyłki, druku i wprowadzania danych. Podobnie, prowadzenie ankiet online, za pomocą poczty elektronicznej lub w synchronicznym formacie "czatu", przynosi korzyści w postaci oszczędności kosztów. Można wyeliminować koszty sprzętu nagrywającego, podróży i telefonu. Ponadto, można uniknąć kosztów transkrypcji, ponieważ odpowiedzi online są automatycznie dokumentowane.

Można zauważyć, że zalety ankiet online są niepodważalne. Nic dziwnego, że badanie internetowe zyskały taką popularność skoro w krótkim czasie możemy uzyskać dostęp do grup o trudnym dostępie. Chcąc przeprowadzić badanie rynku warto rozważyć opcję ankiet online.