Jak stworzyć kwestionariusz skutecznej ankiety online?

Badania

Nie musisz być ekspertem, aby zbudować i rozpowszechniać skuteczną ankietę online, ale stosując kilka najlepszych praktyk ankietowych, możesz mieć pewność, że zbierzesz najlepsze możliwe dane. Oto jak sprawić, aby ankieta była łatwa do wypełnienia dla respondentów, trafiała w pytania badawcze, którymi jesteś zainteresowany, i tworzyła dane, z którymi łatwo jest pracować na etapie analizy i w trakcie wyciągania wniosków.

Każde pytanie w ankiecie online powinno wnosić cenną wiedzę

W ankiecie online każde pytanie powinno mieć znaczenie. Budując kwestionariusz ankiety mamy na celu uzyskać ważne spostrzeżenia, więc każde pytanie powinno odgrywać bezpośrednią rolę w osiągnięciu tego celu. Warto się upewnić, że każde pytanie wnosi wartość dodaną i napędza odpowiedzi ankietowe, które są bezpośrednio związane z naszymi celami badawczymi. Na przykład, jeśli dokładny wiek lub poziom dochodów uczestnika jest istotny dla Twoich wyników, zapytaj go. Jeśli nie, zaoszczędź trochę czasu sobie i swoim respondentom i pomiń to. Najlepiej zaplanować badanie online, określając najpierw dane, które należy zebrać, a następnie pisząc pytania.

Ułóż kwestionariusz ankiety online w sposób prosty i zwięzły

Chociaż możesz być głęboko zaangażowany w swoją ankietę, możliwe jest, że Twoi respondenci nie będą. Jako twórca ankiety online, dużą część Twojej pracy powinna się skupić na utrzymaniu uwagi respondentów i zadbaniu o to, aby byli skoncentrowani do końca badania. Respondenci są mniej skłonni do wypełniania długich ankiet lub ankiet, które odbijają się przypadkowo od tematu do tematu. Upewnij się, że Twoja ankieta online jest ułożona w logicznej kolejności i jej wypełnienie zajmuje rozsądną ilość czasu.

Pytania w ankiecie online powinny być zadawane w bezpośredni sposób

Niejasno sformułowane pytania ankietowe dezorientują respondentów i sprawiają, że uzyskane dane są mniej przydatne. Przeprowadzając ankietę online warto zwrócić uwagę na to, aby pytania były zadawane konkretnie i były sformułowane poprzez użycie jasnego i precyzyjnego języka, który ułatwi respondentom udzielanie odpowiedzi na zadane pytania.

Zadaj jedno pytanie na raz

Chociaż ważne jest, aby ankieta online była krótka, nie oznacza to, że powinniśmy podwajać liczby pytań. Próba spakowania zbyt dużej ilości pytań w jedno pytanie może prowadzić do zamieszania i nieścisłości w odpowiedziach. Warto przyjrzeć się uważnie pytaniom w ankiecie online, które zawierają słowo "i" - może to być czerwona flaga, że Twoje pytanie składa się z dwóch części.

Formułuj pytania nie sugerując odpowiedzi

Chociaż nie zamierzamy tego robić, pewne słowa i zwroty mogą wprowadzać uprzedzenia do naszych pytań lub wskazywać respondentowi kierunek konkretnej odpowiedzi. Zasadą jest, że podczas przeprowadzania ankiety online najlepiej jest podać tylko tyle słów, ile respondent potrzebuje, aby udzielić świadomej odpowiedzi. Sformułowanie pytań powinno skupiać się na respondencie i jego opinii, a nie na tym, co można zinterpretować jako własny punkt widzenia.

Przeprowadzając ankietę online warto zwrócić uwagę na wymienione cechy, które powinien mieć kwestionariusz badania. W ten sposób możemy być pewni, że respondenci będą wiedzieli czego dotyczą poszczególne pytania.

Najczęściej zadawane pytania
Co to są ankiety online?

Ankiety online to narzędzia badawcze, które umożliwiają zbieranie informacji i opinii respondentów za pomocą Interentu. Respondenci mogą wypełnić ankietę korzystając z przeglądarki Internetowej za pomocą dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu i czasie. 

Jakie są główne zalety korzystania z ankiet online?

Ankiety online mają wiele zadań, do najważniejszych można zaliczyć szybkość ich realizacji, niskie koszty ich przeprowadzenia, łatwość analizy danych, skalowalność czy zasięg globalny. 

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206