Główne zalety ankiet online

Badania

Naukowcy z różnych dziedzin mogą uznać Internet za owocny obszar do prowadzenia badań ankietowych. Ponieważ koszty sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego stale maleją, a popularność Internetu wzrasta, coraz więcej segmentów społeczeństwa wykorzystuje Internet do komunikacji. Tysiące organizacji przeniosło się do sieci, wiele z nich promuje swoją obecność za pomocą wyszukiwarek, czy list e-mail.. Organizacje nie tylko oferują informacje dla konsumentów, ale także stwarzają badaczom możliwości dostępu do różnych grup społecznych. Badacze komunikacji mogą uznać Internet za szczególnie bogatą dziedzinę prowadzenia badań ankietowych. Wirtualne społeczności rozkwitły w Internecie, a setki tysięcy ludzi regularnie uczestniczą w dyskusjach na różne tematy. Wiele sektorów życia jest obecnie badane za pomocą ankiet online, gdyż posiadają one wiele zalet.

Dostęp do unikalnych populacji

Jedną z zalet ankiet online jest to, że wykorzystują one zdolność Internetu do zapewnienia dostępu do grup i osób, do których dotarcie innymi kanałami byłoby trudne. Na przykład, trudno byłoby znaleźć dużą, skoncentrowaną grupę osób, które prowadzą twarzą w twarz dyskusje na takie tematy, jak cyberprzestępczość, czy handel akcjami w Internecie. Podczas gdy ludzie z pewnością dyskutują na takie tematy wśród przyjaciół, członków rodziny i współpracowników, niewielu z nich spotyka się twarzą w twarz w dużych grupach, aby je omówić. Jedną z zalet społeczności wirtualnych, jako miejsc prowadzenia badań jest to, że oferują one mechanizm, dzięki któremu badacz może uzyskać dostęp do osób, które podzielają konkretne zainteresowania, postawy, przekonania i wartości dotyczące danej kwestii, problemu lub działalności. Na przykład, badacze mogą znaleźć skoncentrowaną liczbę starszych osób, które korzystają z komputerów w internetowej społeczności. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod badań ankietowych, dotarcie do dużej liczby osób starszych o podobnej sytuacji demograficznej, które interesują się komputerami, może być trudniejsze.

Czas

Drugą zaletą jest to, że ankiety online mogą zaoszczędzić czas badaczy. Ankiety online pozwalają badaczom dotrzeć do tysięcy osób o wspólnych cechach w krótkim czasie, mimo że mogą być rozdzielone dużymi odległościami geograficznymi. Badacz zainteresowany badaniem trudnodostępnych populacji może szybko uzyskać dostęp do dużej liczby takich osób poprzez zamieszczanie zaproszeń do udziału w grupach dyskusyjnych, czy czatach. W bezpośrednim otoczeniu badawczym znalezienie w jednym miejscu równoważnej liczby osób o określonych cechach, zainteresowaniach i postawach zajęłoby znacznie więcej czasu - gdyby w ogóle było możliwe.

Koszt

Badacze ankiet online mogą również zaoszczędzić pieniądze, przechodząc na badania elektroniczne z formatu papierowego. Badania papierowe są zwykle kosztowne, nawet przy wykorzystaniu stosunkowo małej próby, a koszty tradycyjnego badania na dużą skalę z wykorzystaniem kwestionariuszy wysyłanych pocztą mogą być ogromne. Korzystanie z ankiet online pozwala obejść ten problem dzięki wyeliminowaniu konieczności ponoszenia kosztów papierowych i innych, takich jak koszty wysyłki, druku i wprowadzania danych. Podobnie, prowadzenie ankiet online, za pomocą poczty elektronicznej lub w synchronicznym formacie "czatu", przynosi korzyści w postaci oszczędności kosztów. Można wyeliminować koszty sprzętu nagrywającego, podróży i telefonu. Ponadto, można uniknąć kosztów transkrypcji, ponieważ odpowiedzi online są automatycznie dokumentowane.

Można zauważyć, że zalety ankiet online są niepodważalne. Nic dziwnego, że badanie internetowe zyskały taką popularność skoro w krótkim czasie możemy uzyskać dostęp do grup o trudnym dostępie. Chcąc przeprowadzić badanie rynku warto rozważyć opcję ankiet online. 

Najczęściej zadawane pytania
Kiedy stosować ankiety online?

Ankiety online są elastycznym narzędziem badawczym i mogą być stosowane do badań firm z każdej branży. Świetnie sprawdzają się w badaniach marketingowych, klientów, pracowników, opinii. Główną ich zaletą jest szybki czas realizacji i niskie koszty. 

Jakie pytania można zadać w ankietach online?

Obecnie dostępne narzędzia do ankiet online umożliwiają tworzenie różnych rodzajów pytań. Do najpopularniejszcyh można zaliczyć pytania jedno i wielokrotnego wyboru, pytania otwarte, macierze, suwaki i pytania NPS. 

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206