Tag: badanie fokusowe

Na czym polegają badania fokusowe?

Na skuteczność procesu badawczego wpływa wiele czynników, a wśród nich warto wymienić chociażby wybór odpowiedniej metody badawczej oraz dokładne przygotowanie planu projektu badawczego. Tym samym jedną z kluczowych kwestii w procesie badawczym, jest właściwe skonstruowanie celu badawczego wraz z jego zrozumieniem. Cel badania powinien być przede wszystkim realny do osiągnięcia, mierzalny oraz rozłożony w czasie.

 

Wywiady grupowe jako typ badań jakościowych

Pozyskiwanie w procesie badawczym danych o charakterze jakościowym pozwala na zrozumienie zachodzących zjawisk, a to oznacza możliwość wykazania związków przyczynowo-skutkowych. Koncentrując się wokół tego typu badań, warto zwrócić uwagę na badania fokusowe, które:

1. Są formą wywiadu grupowego;

2. Przeprowadza się w obecności moderatora czuwającego nad właściwym przebiegiem dyskusji badanych;

3. Nadają się do procesów badawczych nakierowanych na rozmaite kwestie, np. badanie świadomości marki,zadowolenie i lojalność konsumentów;

4. Odbywają się zgodnie z ustalonym scenariuszem badania i wykorzystują przygotowane wcześniej narzędzia;

5. Pozwalają na obserwację badanych i wyciąganie wniosków.

 

W jaki sposób przeprowadza się wywiady grupowe?

Wywiad grupowy zogniskowany polega na przeprowadzeniu dyskusji z zaproszonymi respondentami, którzy zostają dobrani do badania ze względu na charakteryzujące ich cechy spójne z założeniami projektu. Znaczącą rolę w badaniach grupowych odgrywa moderator, który ma za zadanie nie tyle przeprowadzić badanie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w scenariuszu, ale także do jego zadań należy:

1. Dbałość o pozytywną energię w grupie;

2. Czuwanie nad tokiem dyskusji;

3. Zrealizowanie wszystkich zagadnień w ciągu trwającego wywiadu;

4. Zapobieganie niepotrzebnym kłótnią i nieporozumieniom;

5. Pozyskiwanie logicznych i zrozumiałych wypowiedzi.

 

Co jeszcze powinienem wiedzieć na temat wywiadów grupowych?

Badania tego typu odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego sali, a w badaniu bierze zazwyczaj udział od sześciu do dwunastu osób. Wyjątkiem jest tzw. badanie mini, w którym bierze udział od czterech do sześciu osób. Proces badawczy kończy się przedstawianiem raportu z przeprowadzonego badania w oparciu o stworzoną transkrypcję. Ogólnie rzecz ujmując badanie fokusowe może dostarczyć:

1. Informacji ze strony ekspertów w danej dziedzinie;

2. Kreatywnych rozwiązań;

3. Oceny dotychczas podejmowanych działań wraz ze wskazaniem ulepszeń, które warto wprowadzić;

4. Wizji rozwoju firmy/produktu/usługi z punktu widzenia odbiorców.