Na czym polegają badania fokusowe?

Badania

Na skuteczność procesu badawczego wpływa wiele czynników, a wśród nich warto wymienić chociażby wybór odpowiedniej metody badawczej oraz dokładne przygotowanie planu projektu badawczego. Tym samym jedną z kluczowych kwestii w procesie badawczym, jest właściwe skonstruowanie celu badawczego wraz z jego zrozumieniem. Cel badania powinien być przede wszystkim realny do osiągnięcia, mierzalny oraz rozłożony w czasie.

 

Wywiady grupowe jako typ badań jakościowych

Pozyskiwanie w procesie badawczym danych o charakterze jakościowym pozwala na zrozumienie zachodzących zjawisk, a to oznacza możliwość wykazania związków przyczynowo-skutkowych. Koncentrując się wokół tego typu badań, warto zwrócić uwagę na badania fokusowe, które:

1. Są formą wywiadu grupowego;

2. Przeprowadza się w obecności moderatora czuwającego nad właściwym przebiegiem dyskusji badanych;

3. Nadają się do procesów badawczych nakierowanych na rozmaite kwestie, np. badanie świadomości marki,zadowolenie i lojalność konsumentów;

4. Odbywają się zgodnie z ustalonym scenariuszem badania i wykorzystują przygotowane wcześniej narzędzia;

5. Pozwalają na obserwację badanych i wyciąganie wniosków.

 

W jaki sposób przeprowadza się wywiady grupowe?

Wywiad grupowy zogniskowany polega na przeprowadzeniu dyskusji z zaproszonymi respondentami, którzy zostają dobrani do badania ze względu na charakteryzujące ich cechy spójne z założeniami projektu. Znaczącą rolę w badaniach grupowych odgrywa moderator, który ma za zadanie nie tyle przeprowadzić badanie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w scenariuszu, ale także do jego zadań należy:

1. Dbałość o pozytywną energię w grupie;

2. Czuwanie nad tokiem dyskusji;

3. Zrealizowanie wszystkich zagadnień w ciągu trwającego wywiadu;

4. Zapobieganie niepotrzebnym kłótnią i nieporozumieniom;

5. Pozyskiwanie logicznych i zrozumiałych wypowiedzi.

 

Co jeszcze powinienem wiedzieć na temat wywiadów grupowych?

Badania tego typu odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego sali, a w badaniu bierze zazwyczaj udział od sześciu do dwunastu osób. Wyjątkiem jest tzw. badanie mini, w którym bierze udział od czterech do sześciu osób. Proces badawczy kończy się przedstawianiem raportu z przeprowadzonego badania w oparciu o stworzoną transkrypcję. Ogólnie rzecz ujmując badanie fokusowe może dostarczyć:

1. Informacji ze strony ekspertów w danej dziedzinie;

2. Kreatywnych rozwiązań;

3. Oceny dotychczas podejmowanych działań wraz ze wskazaniem ulepszeń, które warto wprowadzić;

4. Wizji rozwoju firmy/produktu/usługi z punktu widzenia odbiorców.

Najczęściej zadawane pytania
W jaki sposób przeprowadza się badania fokusowe?

Badania fokusowe zazwyczaj są przeprowadzane przez doświadczonego moderatora, który prowadzi grupę dyskusyjną uczestników. Uczestnicy reprezentują różne perspektywy lub grupy interesariuszy. Rozmowy są nagrywane lub notowane, a następnie analizowane, aby wyodrębnić kluczowe tematy i wnioski.

Jakie są różnice między wywiadami FGI, a IDI?

Badania fokusowe (FGI) to grupowe dyskusje, podczas których uczestnicy dzielą się swoimi opiniami i doświadczeniami. Wywiady IDI to indywidualne rozmowy z jednym uczestnikiem. Badania fokusowe pozwalają na zbieranie różnych perspektyw i interakcję między uczestnikami.

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206