Ewaluacje

Ewaluacje

Prowadzimy ewaluacje strategiczne (służące do oceny NSRO / PO dla priorytetów krajowych i wspólnotowych) oraz ewaluacje operacyjne (wspierające monitorowanie NSRO / PO). Kluczowymi naszymi Klientami są instytucje sektora publicznego, instytuty naukowe i uczelnie wyższe oraz podmioty komercyjne zobligowane do prowadzenia badań ewaluacyjnych realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Rodzaje realizowanych ewaluacji:

  • ex-antem - poprzedzające etap wdrażania programu/strategii lub projektu 
  • mid-term (on-going) - przeprowadzane, gdy w ramach inwestycji zrealizowano około 50% działań
  • ex-post - realizowane na etapie powdrożeniowym

 

Dane do ewaluacji pozyskujemy metodami ilościowymi jak: 

  • PAPI: tradycyjne ankiety papierowe 
  • CATI: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo
  • CAWI: ankiety internetowe 

oraz metodami jakościowymi: 

  • IDI: indywidualne wywiady pogłębione 
  • FGI: zogniskowane wywiady grupowe
  • Case Study: studium przypadku

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206