Co umożliwiają przeprowadzone ewaluacje?

Ewaluacje

Podejmując działania, które nakierowane są na poprawienie skuteczności realizowanych projektów czy programów, warto zwrócić uwagę nie tylko na potrzeby beneficjentów, ale także na takie kwestie, jak: komunikacja między członkami zespołu, trafność wprowadzanych zmian czy nowe możliwości dalszego rozwoju. Skupienie się na tych obszarach, pozwoli na lepsze zaprojektowanie działań oraz zwiększenie skuteczności kolejnych edycji realizowanego programu.

Podejmując działania, które nakierowane są na poprawienie skuteczności realizowanych projektów czy programów, warto zwrócić uwagę nie tylko na potrzeby beneficjentów, ale także na takie kwestie, jak: komunikacja między członkami zespołu, trafność wprowadzanych zmian czy nowe możliwości dalszego rozwoju. Skupienie się na tych obszarach, pozwoli na lepsze zaprojektowanie działań oraz zwiększenie skuteczności kolejnych edycji realizowanego programu.

 

Korzyści, które skłaniają do realizacji badania

Przeprowadzane procesy badawcze, nakierowane na ewaluacje, mają na celu:

 • rozpoznanie mechanizmów, które są obecne w realizowanym programie/projekcie;
 • przewidywanie efektów programu w odpowiedzi na założone cele;
 • usprawnianie działań, dzięki podnoszeniu ich przejrzystości;
 • maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Biorąc pod uwagę powyższe korzyści, można powiedzieć, iż badania ewaluacyjne zorientowane są na wytyczenie kierunków dalszego rozwoju przy jednoczesnej analizie dotychczasowych działań. Dzięki systematycznemu przyglądaniu się realizowanemu projektowi bądź programowi, można uskuteczniać podejmowane działania, co następnie pozytywnie przełoży się na osiągane efekty.

Funkcje, które nakierowują procesy badawcze

Wśród funkcji badań ewaluacyjnych należy wymienić:

 • potwierdzenie bądź zaprzeczenie społecznej użyteczności zaproponowanego programu/projektu;
 • pozyskiwanie wiedzy oraz wyników badań we wskazanym zakresie wraz ze wskazaniem związków przyczynowo-skutkowych między podjętym działaniem, a osiągniętym efektem;
 • gromadzenie wiedzy, ułatwiającej wdrążanie kolejnych programów/projektów lub modyfikowanie już istniejących wraz z ustaleniem celów odpowiadających zebranym informacjom.

 

Co może podlegać pod realizację procesu badawczego?

Procesy badawcze, które są nakierowane na ewaluacje, mogą orientować się wokół:

 • oceny stopnia, w jaki zostają zrealizowane postawione cele;
 • bilansu zysków i strat;
 • trafności celów realizowanego badania do rzeczywiście istniejących problemów;
 • dopasowania celów programu do potrzeb skonkretyzowanej grupy odbiorców badania;
 • oceny stopnia, w jaki efekty programu są trwałe.

Takie procesy badawcze dają szansę na usprawnienie dotychczas podejmowanych działań oraz wzmacniają ich skuteczność. Dzięki właściwemu zrozumieniu istoty prowadzonego programu, można dostosowywać jego przebieg do pojawiających się potrzeb i oczekiwań jego odbiorców, a przy tym przewidzieć jego efekty. Wszystko to pozwala na zaplanowanie działań nakierowanych na osiąganie wyznaczonych celów.

Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego przeprowadza się ewaluacje?

Ewaluacje są przeprowadzane w celu oceny skuteczności, doskonalenia działań, podejmowania decyzji opartych na dowodach oraz zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w działaniach organizacji lub projektów.

Jakie są główne rodzaje ewaluacji?

Istnieją różne rodzaje ewaluacji, w tym ewaluacje on-going (w trakcie działania programu), ex-post (po zakończeniu programu) i ex-ante (przed podjęciem działań). Każdy rodzaj ma inne cele i metody.

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206