Badania Ewaluacyjne

Ewaluacje

Prowadzimy badania ewaluacyjne wykorzystując wszystkie dostępne techniki i metody badawcze:
 

  • Analiza Desk Research

  • Bezpośrednie Standaryzowane Wywiady Kwestionariuszowe (PAPI) - zarówno bezpośrednie jak i audytoryjne

  • Badania Telefoniczne  CATI

  • Ankiety online metodą CAWI

  • Indywidualne Wywiady Pogłębione IDI

  • Zogniskowane Wywiady Grupowe FGI

  • Studium Przypadku - Case Study.

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206