Opracowania statystyczne dla medycyny

Badania

Medyczne opracowania statystyczne są bardzo dużą grupą opracowań wykonywanych przez agencje badawcze. Oprócz badań rynku i opinii, a także badań marketingowych, są podstawą ich funkcjonowania. W Polsce z roku na rok rośnie liczba realizowanych badań klinicznych dla faz I-IV, badań obserwacyjnych, badań edukacyjnych, badań epidemiologicznych i badań biorównoważności, zlecanych i prowadzonych przez firmy medyczne, farmaceutyczne i instytucje akademickie. Niektóre są organizowane i przeprowadzane przez same przedsiębiorstwa współpracujące z jednostkami medycznymi, jednak rośnie odsetek tych, które prowadzą zewnętrzne, niezależne instytucje, a więc firmy CRO (odpowiedzialne za organizację badań klinicznych – Clinical Research Organization) i profesjonalne agencje badawcze, wyspecjalizowane w statystyce medycznej.

 

Jak przygotowywane jest badanie na potrzeby analiz

Każdy taki projekt badawczy należy przygotowywać z myślą o medycznych analizach statystycznych. Dlatego tak istotne jest wybranie odpowiedniej instytucji wykonawczej, której zespół, złożony z szerokiej gamy specjalistów, zapewni opracowanie planu analizy statystycznej, dobór próby, wybór metod randomizacji, dopnie sprawy formalne i administracyjne, a wszystko to zgodnie z najlepszymi zasadami przygotowania i realizacji badań klinicznych, obserwacyjnych, czy epidemiologicznych. W tym zespole powinni znaleźć się eksperci do spraw statystyki, baz danych, systemów badawczych, współpracy z badaczami, medycyny, farmacji, czy biotechnologii i bioinformatyki, a także programowania. To oni podejmą – w ścisłej współpracy z instytucją, która badanie zleciła – decyzje dotyczące tego, jakie analizy, testy i modele są niezbędne do przeprowadzenia/zbudowania po zakończeniu fazy realizacji badania.

 

Co po zamknięciu bazy danych?

Cały proces przygotowywania projektu może potrwać kilka tygodni. Uzyskanie niezbędnych zezwoleń – kolejnych kilkadziesiąt dni. Po przystąpieniu do realizacji na zebranie danych jest nawet kilkanaście miesięcy. Jest to proces żmudny i kosztochłonny, ponieważ na każdym etapie musi czuwać cały zespół badawczy, pomimo wysokiego stopnia automatyzacji związanego ze stosowaniem elektronicznych kart obserwacji i nowoczesnych systemów do obsługi badań. Po zamknięciu bazy danych, kiedy zakończyły się wizyty i nie spływają już kolejne informacje, eksperci mogą przystąpić do fazy analiz statystycznych. W tym czasie (nawet kilka tygodni), przeprowadzają analizy, od opisowych, przez porównawcze, do analiz czynników ryzyka, przeprowadzają testy, m.in. istotności, a także budują modele (np. przeżycia Kaplana-Meiera). Wyniki opracowują zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami czasopism MJL (lista filadelfijska).

Najczęściej zadawane pytania
Czym są opracowania statystyczne dla medycyny?

Opracowania statystyczne dla medycyny to proces analizy danych medycznych za pomocą narzędzi statystycznych, mający na celu wydobycie informacji, zrozumienie związków oraz ocenę statystycznej istotności wyników w kontekście badań medycznych.

Jakie są najważniejsze narzędzia statystyczne wykorzystywane w medycynie?

W medycynie używa się różnych narzędzi statystycznych, takich jak testy hipotez, analiza regresji, analiza przetrwania, analiza wariancji, analiza częstości i wiele innych, w zależności od rodzaju danych i celów badania.

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206