Tag: lekarze

Co to jest Telemedycyna i jak działa w praktyce?

Telemedycyna - wiele blogów o telezdrowiu określiło ją jako nadrzędny termin dla usług zdrowotnych świadczonych z wykorzystaniem technologii telekomunikacyjnych. W ramach telezdrowia telemedycyna to termin określający świadczenie usług klinicznych i opieki medycznej, w tym ocenę, diagnozę, plan leczenia, opiekę uzupełniającą oraz bieżące leczenie leków lub chorób przewlekłych. Ze względu na swoją wygodę i dostęp 24/7, telemedycyna szybko staje się preferowanym sposobem leczenia wielu różnych ostrych potrzeb w zakresie opieki i działań następczych. Jest to wygodne, często szybsze niż wizyta osobista i pozwala zaoszczędzić pacjentom czasu, który musieliby poświęcić na pracę lub opiekę nad dziećmi.
Telemedycyna okazuje się być bardzo cenna zarówno dla pacjentów, jak i dla świadczeniodawców

Telemedycyna - dla pacjentów

 Zastanówmy się nad pacjentem. Osoby o ograniczonym dostępie, osoby starsze, pracujący rodzice, a także pacjenci, którzy są mniej ambulatoryjni podczas rekonwalescencji pooperacyjnej, odnoszą korzyści z bycia widzianym przez klinicystę bez konieczności podróżowania do gabinetu lekarskiego. Na przykład, osoby z obszarów wiejskich mogą być leczone i śledzone przez lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę, bez konieczności pokonywania dużych odległości do ośrodka medycznego. Starsi pacjenci mogą odwiedzać swoich lekarzy z domu lub społeczności, w której żyją. A np. niejeden pediatra powie, że rozmowa wideo z pracującą mamą i jej chorą pięciolatką jest nieskończenie lepsza niż zabieranie rodzicowi czasu wolnego od pracy, żeby przyprowadzić do lekarza swojego gorączkowego, płaczącego syna czy córkę.

Telemedycyna - czy pacjenci czują się z nią komfortowo?

 Absolutnie. Jedno z badań wykazało, że 64% pacjentów widziałoby się z lekarzem poprzez rozmowę wideo. W innym badaniu zadowolenia pacjentów z e-Wizyt po odbyciu jednej, 94% - 99% stwierdziło, że jest "bardzo zadowolonych" ze wszystkich cech telemedycyny.

 

Telemedycyna z punktu  widzenia specjalisty

Korzyści odnoszą również dostawcy usług. Dane mówią, że wizyty wideo mają niższy wskaźnik niestawiennictwa i rezygnacji niż wizyty indywidualne, co jest pomocne w dotrzymaniu terminu wizyty lekarskiej. Zazwyczaj wizyty te zajmują mniej czasu niż wizyty indywidualne, co zwiększa wydajność i pozwala lekarzowi na leczenie większej liczby pacjentów. Jeden z chirurgów, który od kilku lat przeprowadza wizyty wideo, powiedział, że krótszy czas trwania wizyty zaskoczył go. Wiele osobistych wizyt kończy się przekroczeniem zaplanowanego czasu, ponieważ gdy pacjent znajduje się przed lekarzem, może mieć więcej pytań lub problemów niż przewidywano. Jednak wizyty telemedyczne są zazwyczaj prowadzone z pacjentem w domu, często podczas opieki nad dziećmi lub sporządzania obiadu. W rezultacie, według tego kolegi, są one tak efektywne w czasie, jak to możliwe, często kończąc wizytę przed jej planowanym czasem zakończenia.
Z doświadczeń lekarzy wynika, że największą innowacją telemedycyny w porównaniu z wizytami indywidualnymi jest możliwość lepszego monitorowania pacjentów i poprawy wyników zdrowotnych. W dawnych czasach zalecano plan leczenia i/lub przepisywane leki, a następnie lekarze mieli nadzieję, że pacjent zastosuje się do tych rad. Ale po wyjściu z kliniki nie możliwości skutecznego sprawdzenia, czy pacjenci postępowali zgodnie z protokołem, czy też niej. Wizyty wideo i zdalne monitorowanie pacjentów umożliwiają lekarzom regularne dotarcie do pacjenta, aby upewnić się, że np. rana goi się a  on odpowiednio radzi sobie ze swoim stanem.