Ewaluacja międzynarodowej platformy e-learningowej

Wygraliśmy przetarg na przygotowaniu i przeprowadzeniu działań ewaluacyjnych mających na celu przetestowanie i udoskonalenie wypracowanych w ramach projektu Economic Educational Territorial Structure narzędzi oraz stopnia ich przydatności. Ewaluacja jest zrealizowana na zlecenie Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli.

Narzędzia poddane ewaluacji:
  • "ET-LearnTrain" - międzynarodowa edukacyjna platforma e-learningowa.
  • "ET-Academy" - Podręcznik opisujący proces tworzenia i implementacji platformy.
  • "ET Strategy and Actions" - poradnik zawierający koncepcję tworzenia stałych terytorialnych struktur zarządzania skupiających kluczowych reprezentantów gospodarki, polityki, edukacji.
Ewaluacją zostaną objęci partnerzy projektu z następujących krajów:
  • Polska
  • Czechy
  • Niemcy
  • Austria
  • Włochy
  • Słowenia
  • Ukraina.

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206