Tag: PAPI

Badania społeczne

Prowadzimy kompleksowo badania społeczne, sondaże oraz badania opinii bazując na szerokiej gamie metod pozyskiwania danych.

Badania ilościowe

 • Badania metodą wywiadu bezpośredniego (PAPI)
 • Badania audytoryjne
 • Badania telefoniczne CATI
 • Badania internetowe CAWI (ankietyzacja online za pomocą naszego autorskiego oprogramowania)
 • Ankiety pocztowe.


Badania jakościowe

 • Indywidualne wywiady pogłębione IDI
 • Badania fokusowe FGI (posiadamy własną salę z lustrem weneckim dedykowaną dla tego rodzaju badań).

Analizy danych Desk Research

Badania Ewaluacyjne

Prowadzimy badania ewaluacyjne wykorzystując wszystkie dostępne techniki i metody badawcze:
 

 • Analiza Desk Research

 • Bezpośrednie Standaryzowane Wywiady Kwestionariuszowe (PAPI) - zarówno bezpośrednie jak i audytoryjne

 • Badania Telefoniczne  CATI

 • Ankiety online metodą CAWI

 • Indywidualne Wywiady Pogłębione IDI

 • Zogniskowane Wywiady Grupowe FGI

 • Studium Przypadku - Case Study.

Metody zbierania informacji

Realizacja ewaluacji opiera się na metodologii badań naukowych. Wybór podejścia metodologicznego dokonywany jest w zależności od celów i zakresu badania, jak również zasobów przeznaczonych na jego realizację. Dysponujemy bogatym zapleczem merytorycznym, technicznym oraz doświadczeniem w realizacji różnorodnych badań, typowych dla procesu ewaluacji: 
 

 • - analiza dokumentów (analiza danych zastanych – Desk Research)
 • - wywiady – CATI, PAPI, CAPI, CAWI, ankiety audytoryjne
 • - kwestionariusze
 • - obserwacja
 • - dane z systemu monitoringu
 • - studium przypadku
 • - grupy fokusowe
 • - analiza SWOT / TOWS