Tag: FGI

Badania społeczne

Prowadzimy kompleksowo badania społeczne, sondaże oraz badania opinii bazując na szerokiej gamie metod pozyskiwania danych.

Badania ilościowe

 • Badania metodą wywiadu bezpośredniego (PAPI)
 • Badania audytoryjne
 • Badania telefoniczne CATI
 • Badania internetowe CAWI (ankietyzacja online za pomocą naszego autorskiego oprogramowania)
 • Ankiety pocztowe.


Badania jakościowe

 • Indywidualne wywiady pogłębione IDI
 • Badania fokusowe FGI (posiadamy własną salę z lustrem weneckim dedykowaną dla tego rodzaju badań).

Analizy danych Desk Research

Na czym polegają badania fokusowe?

Na skuteczność procesu badawczego wpływa wiele czynników, a wśród nich warto wymienić chociażby wybór odpowiedniej metody badawczej oraz dokładne przygotowanie planu projektu badawczego. Tym samym jedną z kluczowych kwestii w procesie badawczym, jest właściwe skonstruowanie celu badawczego wraz z jego zrozumieniem. Cel badania powinien być przede wszystkim realny do osiągnięcia, mierzalny oraz rozłożony w czasie.

Wywiady grupowe jako typ badań jakościowych

Pozyskiwanie w procesie badawczym danych o charakterze jakościowym pozwala na zrozumienie zachodzących zjawisk, a to oznacza możliwość wykazania związków przyczynowo-skutkowych. Koncentrując się wokół tego typu badań, warto zwrócić uwagę na badania fokusowe, które:

1. Są formą wywiadu grupowego;

2. Przeprowadza się w obecności moderatora czuwającego nad właściwym przebiegiem dyskusji badanych;

3. Nadają się do procesów badawczych nakierowanych na rozmaite kwestie, np. badanie świadomości marki,zadowolenie i lojalność konsumentów;

4. Odbywają się zgodnie z ustalonym scenariuszem badania i wykorzystują przygotowane wcześniej narzędzia;

5. Pozwalają na obserwację badanych i wyciąganie wniosków.

W jaki sposób przeprowadza się wywiady grupowe?

Wywiad grupowy zogniskowany polega na przeprowadzeniu dyskusji z zaproszonymi respondentami, którzy zostają dobrani do badania ze względu na charakteryzujące ich cechy spójne z założeniami projektu. Znaczącą rolę w badaniach grupowych odgrywa moderator, który ma za zadanie nie tyle przeprowadzić badanie zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w scenariuszu, ale także do jego zadań należy:

1. Dbałość o pozytywną energię w grupie;

2. Czuwanie nad tokiem dyskusji;

3. Zrealizowanie wszystkich zagadnień w ciągu trwającego wywiadu;

4. Zapobieganie niepotrzebnym kłótnią i nieporozumieniom;

5. Pozyskiwanie logicznych i zrozumiałych wypowiedzi.

Co jeszcze powinienem wiedzieć na temat wywiadów grupowych?

Badania tego typu odbywają się w specjalnie przygotowanej do tego sali, a w badaniu bierze zazwyczaj udział od sześciu do dwunastu osób. Wyjątkiem jest tzw. badanie mini, w którym bierze udział od czterech do sześciu osób. Proces badawczy kończy się przedstawianiem raportu z przeprowadzonego badania w oparciu o stworzoną transkrypcję. Ogólnie rzecz ujmując badanie fokusowe może dostarczyć:

1. Informacji ze strony ekspertów w danej dziedzinie;

2. Kreatywnych rozwiązań;

3. Oceny dotychczas podejmowanych działań wraz ze wskazaniem ulepszeń, które warto wprowadzić;

4. Wizji rozwoju firmy/produktu/usługi z punktu widzenia odbiorców.

Badania Ewaluacyjne

Prowadzimy badania ewaluacyjne wykorzystując wszystkie dostępne techniki i metody badawcze:
 

 • Analiza Desk Research

 • Bezpośrednie Standaryzowane Wywiady Kwestionariuszowe (PAPI) - zarówno bezpośrednie jak i audytoryjne

 • Badania Telefoniczne  CATI

 • Ankiety online metodą CAWI

 • Indywidualne Wywiady Pogłębione IDI

 • Zogniskowane Wywiady Grupowe FGI

 • Studium Przypadku - Case Study.