Tag: e-learning

Ewaluacja międzynarodowej platformy e-learningowej

Wygraliśmy przetarg na przygotowaniu i przeprowadzeniu działań ewaluacyjnych mających na celu przetestowanie i udoskonalenie wypracowanych w ramach projektu Economic Educational Territorial Structure narzędzi oraz stopnia ich przydatności. Ewaluacja jest zrealizowana na zlecenie Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli.

Narzędzia poddane ewaluacji:
  • "ET-LearnTrain" - międzynarodowa edukacyjna platforma e-learningowa.
  • "ET-Academy" - Podręcznik opisujący proces tworzenia i implementacji platformy.
  • "ET Strategy and Actions" - poradnik zawierający koncepcję tworzenia stałych terytorialnych struktur zarządzania skupiających kluczowych reprezentantów gospodarki, polityki, edukacji.
Ewaluacją zostaną objęci partnerzy projektu z następujących krajów:
  • Polska
  • Czechy
  • Niemcy
  • Austria
  • Włochy
  • Słowenia
  • Ukraina.