Tag: Case Study

Badania Ewaluacyjne

Prowadzimy badania ewaluacyjne wykorzystując wszystkie dostępne techniki i metody badawcze:
 

  • Analiza Desk Research

  • Bezpośrednie Standaryzowane Wywiady Kwestionariuszowe (PAPI) - zarówno bezpośrednie jak i audytoryjne

  • Badania Telefoniczne  CATI

  • Ankiety online metodą CAWI

  • Indywidualne Wywiady Pogłębione IDI

  • Zogniskowane Wywiady Grupowe FGI

  • Studium Przypadku - Case Study.