Tag: ankiety audytoryjne

Metody zbierania informacji

Realizacja ewaluacji opiera się na metodologii badań naukowych. Wybór podejścia metodologicznego dokonywany jest w zależności od celów i zakresu badania, jak również zasobów przeznaczonych na jego realizację. Dysponujemy bogatym zapleczem merytorycznym, technicznym oraz doświadczeniem w realizacji różnorodnych badań, typowych dla procesu ewaluacji: 
 

  • - analiza dokumentów (analiza danych zastanych – Desk Research)
  • - wywiady – CATI, PAPI, CAPI, CAWI, ankiety audytoryjne
  • - kwestionariusze
  • - obserwacja
  • - dane z systemu monitoringu
  • - studium przypadku
  • - grupy fokusowe
  • - analiza SWOT / TOWS