Zwolnienie lekarskie online L4

Zwolnienie lekarskie online - w okresie COVID.

Praktyki unikania chorób w czasie pandemii wirusa Coronavirus

Urzędnicy rządowi wzywają chorych pracowników do pozostania w domu, a pracodawców do prowadzenia elastycznej polityki urlopowej podczas pandemii wirusa coronavirusowego. Nie pozwól, aby naciski biznesowe i poleganie na przeszłych praktykach skłaniały Cię do podejmowania złych decyzji dotyczących polityki frekwencji i urlopów w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego. Oto cztery błędy prawników zatrudnienia powiedział, że firmy powinny unikać.

1. Bycie nieelastycznym

Wielu pracodawców, co zrozumiałe, obawia się wpływu COVID-19, choroby układu oddechowego wywołanej przez koronaawirus. Mogą ulec pokusie przyjęcia nieelastycznej polityki w zakresie czasu pracy lub ogólnej frekwencji, aby utrzymać ludzi przychodzących do pracy w celu maksymalizacji wydajności, . "Ale to błąd, aby przyjąć nieelastyczną politykę, która będzie naciskać chorego pracownika, aby przyjść do biura," zauważyła.

Zgodnie z przepisami pracodawcy mają obowiązek chronić pracowników przed znanymi zagrożeniami w miejscu pracy. "Jeśli jeszcze nie istnieje, należy opracować plan gotowości i reagowania na choroby zakaźne, który może pomóc w kierowaniu działaniami ochronnymi przeciwko COVID-19", w swoich wytycznych dotyczących przygotowania miejsc pracy dla COVID-19.

W poradniku zauważono, że pracownicy mogą być nieobecni, ponieważ są chorzy lub opiekują się chorymi członkami rodziny, muszą opiekować się dziećmi, których szkoły lub ośrodki opieki dziennej są zamknięte, mają w domu osoby z grupy ryzyka lub boją się przyjść do pracy, ponieważ uważają, że będą narażone na kontakt z wirusem".


"Nie zmuszaj pracowników, by przychodzili, gdy nie powinni". Jeśli pracownicy czują się chorzy lub uważają, że zostali narażeni, należy im powiedzieć, żeby zostali w domu. "Nie chcemy czekać, aż ktoś zostanie zdiagnozowany."

Zgodnie z zasadami, pracownicy, którzy mają uzasadnione powody sądzić, że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie, nie mogą zostać zwolnieni za odmowę przyjazdu na miejsce pracy. Ale co jeśli pracownik po prostu nie czuje się komfortowo zgłaszając się do pracy?

"Bądź bardziej elastyczny z obowiązującymi zasadami", Pracodawcy powinni również rozważyć zapewnienie dodatkowego czasu na wypadek rzeczywistej choroby. Jeśli ktoś nie może pracować w domu, powinien zdecydować, czy zaoferowanie płatnego czasu wolnego jest możliwe.

Niektórzy pracownicy mogą skorzystać z elastycznej polityki urlopowej, ale potencjał odpowiedzialności pracodawcy jest znaczny, jeśli pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia się do miejsca pracy, kiedy powinni pozostać w domu.

Analiza może być bardzo szczegółowa, a pracodawcy mogą chcieć skontaktować się z prawnikiem przed odmową przyznania czasu wolnego.

"Dla wielu firm jest to wyzwanie", "ponieważ chcą oni być pomocni, ale nie wiedzą też, jak duże będzie to miało znaczenie".

2. Niekonsekwentnie stosując politykę

"Pracodawcy mogą zdecydować się na złagodzenie pewnych procedur określonych w polityce zwolnień lekarskich w okolicznościach łagodzących, takich jak obecna epidemia". "Jest jednak niezwykle ważne, aby pracodawcy stosowali wszelkie takie modyfikacje w sposób jednolity, aby uniknąć wszelkich roszczeń związanych z dyskryminacją lub niesprawiedliwym traktowaniem.

Na przykład, jeśli pracodawca zdecyduje się usprawiedliwić nieobecność pracownika w związku z chorobą związaną z COVID-19, lub wypłaci mu zaliczkę na poczet płatnego czasu wolnego lub urlopu w związku z chorobą związaną z COVID-19, pracodawca musi mieć pewność, że zrobi to samo w odniesieniu do wszystkich pracowników, którzy są nieobecni w podobnych okolicznościach.

"Wymaga to od pracodawców upewnienia się, że wszyscy decydenci są świadomi wszelkich tymczasowych lub stałych zmian w polityce zwolnień lekarskich w celu zachowania spójności".

3. Ignorowanie przepisów dotyczących zwolnień lekarskich

Wszystkie zasady dotyczące zwolnień lekarskich muszą być zgodne z obowiązującymi stanowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi płatnych zwolnień lekarskich, a przepisy te mogą wymagać od pracodawców zapewnienia urlopu w przypadku nieobecności związanych z COVID-19. Chociaż pracodawcy mogą być zobowiązani do zapewnienia urlopu, powinni pamiętać, że wiele przepisów pozwala pracownikom decydować, kiedy z niego skorzystać.

Pracodawcy muszą również unikać zmuszania chorego pracownika do świadczenia usług podczas urlopu, ponieważ może to stanowić ingerencję lub odwet na mocy niektórych przepisów dotyczących urlopu, takich jak ustawa o urlopie rodzinnym i medycznym. W rzeczywistości, pracodawcy muszą unikać podejmowania jakichkolwiek działań przeciwko pracownikom, które mogłyby zostać zinterpretowane jako działania odwetowe, naruszające zasady, oraz obowiązujące stanowe i lokalne przepisy dotyczące płatnych urlopów lekarskich.

"Może to obejmować wszelkie formy dyscypliny w odpowiedzi na wykorzystanie przez pracownika czasu choroby lub prośbę o wykorzystanie czasu zwolnienia lekarskiego", "Podobnie, w zakresie, w jakim pracownicy świadczą usługi pracując zdalnie z domu, muszą oni otrzymywać wynagrodzenie za czas przepracowany zgodnie z obowiązującymi federalnymi i stanowymi przepisami dotyczącymi wynagrodzeń, zgodnymi z ich klasyfikacją jako zwolnione lub nie zwolnione".

Zwolnienie lekarskie online

Kontakt

Ewaluacje

e-mail

telefon

(+48) 22 12 28 025
(+48) 32 42 21 707
(+48) 668 300 664

adres

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Biuro w Rybniku
ul. Kowalczyka 17
Rybnik 44-206