Tag: PAPI

Badania społeczne

Prowadzimy kompleksowo badania społeczne, sondaże oraz badania opinii bazując na szerokiej gamie metod pozyskiwania danych.

Badania ilościowe

  • Badania metodą wywiadu bezpośredniego (PAPI)
  • Badania audytoryjne
  • Badania telefoniczne CATI
  • Badania internetowe CAWI (ankietyzacja online za pomocą naszego autorskiego oprogramowania)
  • Ankiety pocztowe.


Badania jakościowe

  • Indywidualne wywiady pogłębione IDI
  • Badania fokusowe FGI (posiadamy własną salę z lustrem weneckim dedykowaną dla tego rodzaju badań).

Analizy danych Desk Research

Badania Ewaluacyjne

Prowadzimy badania ewaluacyjne wykorzystując wszystkie dostępne techniki i metody badawcze:
 

  • Analiza Desk Research

  • Bezpośrednie Standaryzowane Wywiady Kwestionariuszowe (PAPI) - zarówno bezpośrednie jak i audytoryjne

  • Badania Telefoniczne  CATI

  • Ankiety online metodą CAWI

  • Indywidualne Wywiady Pogłębione IDI

  • Zogniskowane Wywiady Grupowe FGI

  • Studium Przypadku - Case Study.

Metody zbierania informacji

Realizacja ewaluacji opiera się na metodologii badań naukowych. Wybór podejścia metodologicznego dokonywany jest w zależności od celów i zakresu badania, jak również zasobów przeznaczonych na jego realizację. Dysponujemy bogatym zapleczem merytorycznym, technicznym oraz doświadczeniem w realizacji różnorodnych badań, typowych dla procesu ewaluacji: 
 

  • - analiza dokumentów (analiza danych zastanych – Desk Research)
  • - wywiady – CATI, PAPI, CAPI, CAWI, ankiety audytoryjne
  • - kwestionariusze
  • - obserwacja
  • - dane z systemu monitoringu
  • - studium przypadku
  • - grupy fokusowe
  • - analiza SWOT / TOWS